Home / Vietnamese Literature / Vietnamese Proverbs AZ

Vietnamese Proverbs AZ

Vietnamese proverbs are concise statements expressing deep thoughts, practical knowledge, and experience-based judgments, covering all aspects of Vietnamese life, and bearing some flavor of a particular culture.

– A –

Ác giả ác báoAs the call, so the echo
Ai làm nấy chịuWho breaks, pays
Ăn chắc mặc bềnComfort is better than pride
Ăn có nhai, nói có nghĩThink today and speak tomorrow
Ăn mày đòi xôi gấcBeggars can’t be choosers
Ăn miếng trả miếngTit for tat
Ân đền oán trảAn eye for an eye and a tooth for a tooth

– B –

Bạn bè hiểu nhau khi hoạn nạnA friend in need is a friend indeed
Banh it di, banh qui laiOne good turn deserves another
Bắt cá hai tayBetween two stools, you fall to the ground
Bần cùng sinh đạo tặcNecessity knows no laws
Bat di nhan phe ngonA fool may sometimes give a wise man counsel
Bụng đói tai điếcHungry bellies have no ears
Bụt chùa nhà không thiêngNo man is a hero to his valet

– C –

Cái nết đánh chết cái đẹpBeauty is but skin-deep
Cây ngay không sợ chết đứngA clean hand wants no washing
Cha chung không ai khócEverybody’s business is nobody’s business
Cha mẹ sinh con, trời sinh tínhMany a good father has but a bad son
Chin nguoi, muoi ySo many men, so many minds
Cho cay gan nha, ga cay gan chuongEvery dog is a lion at home
Chở củi về rừngTo carry coals to Newcastle
Chơi chó, chó niếm mặtFamiliarity breeds contempt
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổngCatch the bear before you sell his skin
Chua khoi vong da cong duoiDo not halloo till you are out of the wood
Chứng nào tật nấyThe leopard cannot change its spots
Có chí làm quan có gan làm giàuFortune favours the brave
Có công mài sắt có ngày nên kimA mouse in time may bite in two a cable
Cái khó nó cái khônAdversity brings wisdom
Co kho moi co mieng anNo sweet without sweat
Có qua có lại mới toại lòng nhauScratch my back; I’ll scratch yours
Có thực mới vực được đạoFine words butter no parsnips
Có tiền mua tiên cũng đượcMoney makes the mare go
Con sâu làm rầu nồi canhOne scabby sheep is enough to spoil the whole flock
Cười người hôm trước hôm sau người cườiHe laughs best who laughs last

– D –

Dĩ độc trĩ độcLike cures like
Dĩ hòa vi quýA bad compromise is better than a good lawsuit
Dục tốc bất đạtHaste makes waste
Đầu xuôi đuôi lọtA good beginning is half the battle
Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lạiIt’s best to wash one’s soiled linen at home
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấyWho keeps company with the wolf will learn to howl
Đói đầu gối phải bòHunger brings the wolf to the fold
Đói ăn muới cũng ngonHunger finds no fault with cookery
Dong tay vo nen keuMany hands make light work
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầuLikes draws to like
Đục nước béo còTo fish in troubled waters
Được đằng chân, lân đằng đầuGive him an inch and he will take a yard
Đường đi ở miệngHe that has a tongue in his head may find his way anywhere
Đừng bới rác lên mà ngửiDon’t trouble trouble until trouble troubles you
Đừng đùa với lửaFire is a good servant but a bad master

– T –

Tiền nào của ấyYou get what you pay for